Loading…
Back To Schedule
Saturday, October 23 • 13:15 - 14:00
Når retten lukker dørene

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Med jevne mellomrom opplever journalister at retten lukker dørene til rettssalen, eller nedlegger omfattende referatforbud. I noen tilfeller legge det også strenge begrensninger på adgangen til å gjengi fra avsagte dommer.

Hvordan får du tilgang til rettsalen, selv om dørene er lukket for publikum? Og hvordan kan du sørge for best mulig adgang til å referere, både fra rettsforhandlingene og fra avsagte dommer?
Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening gir degkonkrete råd og tips!

Speakers
avatar for Arne Jensen

Arne Jensen

Generalsekretær, Norsk Redaktørforening
Slik røkter du kommentarfelta!Her får du tips om de juridiske og etiske grensene, og du får selv være med å bestemme hvilke kommentarer som skal slettes og hvilke som skal bli stående!Publikum er utstyrt med stemmesedler og får konkrete dilemmaer å ta stilling til.Dommere... Read More →


Saturday October 23, 2021 13:15 - 14:00 CEST
Påfyll

Attendees (2)