Loading…
Back To Schedule
Saturday, October 23 • 14:15 - 15:00
Slik samarbeidet de om «Den store folkevandringa»

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Sammen med SUJO og NRK, gjennomførte LLA i vår samarbeidsprosjektet «Den store folkevandringa». Totalt deltok 65 lokalaviser, og prosjektet genererte rundt 600 publiserte saker. Generalsekretær Tomas Bruvik i LLA og LLA-nestleder og redaktør i Dølen, Tone Sidsel Sanden, kommer til Gull & Gråstein. De deler sine funn og erfaringer.


Saturday October 23, 2021 14:15 - 15:00 CEST
Baksiden