Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

NJ Frilans [clear filter]
Friday, October 22
 

11:00 CEST

Hva skal NJ være i fremtida? Diskusjon blant frilansere.
Under landsmøtet i 2023 skal det avgjøres om Norsk Journalistlag skal åpne for nye medlemsgrupper, hvilke medlemsgrupper dette i så fall skal være, og ikke minst: Hva organisasjonen skal hete videre.
Med utgangspunkt i landsmøtevedtaket i mars i år, vil landsstyret nå ha en grundig diskusjon, som skal tas helt ned til grasrota av NJ.

Formålet med prosessen er å legge til rette for å avklare om NJ skal bli et bredt medieforbund, som åpner for andre yrkesgrupper enn journalister, eller ikke.
I bolken fra kl. 11 til 13 (før årsmøtet i NJ Frilans) vil vi åpne diskusjonen blant frilanserne.

NJs nestleder Hege Fagerheim vil holde en presentasjon om arbeidet så langt.
Hun ledet utvalget som i fjor høst gikk inn for både å bytte navn til «Medieforbundet» og endre vedtektene slik at flere nye grupper i randen av journalistikken kunne bli medlem hos oss.

Deretter drar styremedlem i NJ Frilans, Elida Høeg, i gang diskusjon blant medlemmene. Hva tenker vi som frilansere om å åpne for nye grupper? Hvem er NJ til for i dag? Er det behov for navne- og vedtektsendring?

Kommer du til Pressens hus halv elleve fredag 22., får du være med på starten av NJs organisasjonsarbeid.

Speakers
avatar for Hege Fagerheim

Hege Fagerheim

Nestleder, Norsk Journalsitlag
avatar for Elida Høeg

Elida Høeg

Frilanser
Elida Høeg er frilansjournalist og styremedlem i NJ Frilans.Friday October 22, 2021 11:00 - 13:00 CEST
Ytring

14:00 CEST

Åpning
NJ er 75 år.
Lederen for NJ Dag Idar Tryggestad åpner årsmøtet til NJ Frilans


Friday October 22, 2021 14:00 - 14:15 CEST
Ytring

14:00 CEST

 
Filter sessions
Apply filters to sessions.