Loading…
Påfyll [clear filter]
Saturday, October 23
 

13:15 CEST

Når retten lukker dørene
Med jevne mellomrom opplever journalister at retten lukker dørene til rettssalen, eller nedlegger omfattende referatforbud. I noen tilfeller legge det også strenge begrensninger på adgangen til å gjengi fra avsagte dommer.

Hvordan får du tilgang til rettsalen, selv om dørene er lukket for publikum? Og hvordan kan du sørge for best mulig adgang til å referere, både fra rettsforhandlingene og fra avsagte dommer?
Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening gir degkonkrete råd og tips!

Speakers
avatar for Arne Jensen

Arne Jensen

Generalsekretær, Norsk Redaktørforening
Slik røkter du kommentarfelta!Her får du tips om de juridiske og etiske grensene, og du får selv være med å bestemme hvilke kommentarer som skal slettes og hvilke som skal bli stående!Publikum er utstyrt med stemmesedler og får konkrete dilemmaer å ta stilling til.Dommere... Read More →


Saturday October 23, 2021 13:15 - 14:00 CEST
Påfyll

14:15 CEST

Åpenhet i norske kommuner
Hvilke kommuner er mest og minst åpne i landet? Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt åpenheten i alle norske kommuner. Leder Tron Strand i offentlighetsutvalget og prosjektleder Thomas Frigård i Kommunal Rapport forteller om funnene og hvordan det står til med åpenheten i kommunen du dekker.

Speakers
TS

Tron Strand

Offentlighetsutvalget
TF

Thomas Frigård

Kommunal Rapport


Saturday October 23, 2021 14:15 - 15:00 CEST
Påfyll

15:30 CEST

Da kommunens datasystemer ble kapret
I Østre-Toten ble kommunens 250 datasystemer kapret av en IT-bande. Store mengder sensitive data om bedrifter, etater og innbyggere ble deretter sluppet på det mørke nettet. Oppland Arbeiderblad og Toten Idag har vært tett på kommune-Norges mest alvorlige data-angrep. På Gull og Gråstein forteller de om hvordan de jobbet og hvordan de kunne fortelle innbyggerne hva som hadde blitt sluppet på nettet, før kommunen selv hadde sin rapport klar.

Erik H. Sønstelie er ansvarlig redaktør og daglig leder i regionavisen Oppland Arbeiderblad. Har også jobbet i Schibsted, VG, Svenska Dagbladet, GD, Nationen og Forsvarets Forum.

Espen A. Solhaug er redaktør for Toten Idag, lokalavisen for Toten-kommunene. Har også jobbet i Oppland Arbeiderblad.

P.S: Det opprinnelige foredraget "Miljøinformasjonslova gir deg journalistiske superkrefter" går ut grunnet sykdom.

Speakers
ES

Espen Solhaug

Redaktør, Toten Idag
EH

Erik H. Sønstelie

Redaktør, Oppland Arbeiderblad


Saturday October 23, 2021 15:30 - 16:15 CEST
Påfyll

16:15 CEST

Få politiet på gli med Oslo-piloten
Har du opplevd trøbbel med å hente ut informasjon fra politiet? Jørgen Dahl Kristensen i Budstikka forteller om hvilke triks han brukte for å få politiet med på laget for å lage en ny måte å varsle pressen om hendelser. På Gull og Gråstein viser han den nyeste versjonen av den såkalte Oslo-piloten.

Speakers
avatar for Jørgen Dahl Kristensen

Jørgen Dahl Kristensen

Journalist, Budstikka


Saturday October 23, 2021 16:15 - 17:00 CEST
Påfyll
 
Filter sessions
Apply filters to sessions.