Loading…
avatar for Halvard Helle

Halvard Helle

Halvard har omfattende prosedyreerfaring i sivile saker og straffesaker for alle rettsinstanser. Han har prosedert over 50 saker i Høyesterett, blant disse flere Økokrim-saker. Han har representert flere aviser og ukeblader i medierettslige saker, og har selv omfattende medieerfaring som tidligere journalist og utenriksredaktør i Dagbladet.

Han fikk møterett for Høyesterett i 2008, og ble høsten 2011 antatt som fast forsvarer i Høyesterett.

Halvard har også bakgrunn som advokatfullmektig og advokat i Statoils juridiske avdeling. Han har arbeidet som dommerfullmektig, gjennomgått Utenriksdepartementets aspirantkurs og vært ambassadesekretær i Brasil.

My Speakers Sessions

Saturday, October 23
 

17:15 CEST